play_arrow

روانشناسی کاربردی و عمق نگر

فلسفه خواب و رویا در روانشناسی عمق نگر

admin ژوئن 15, 2020 457 26 4


Background
share close

فلسفه خواب و رویا از منظر روانشناسی عمق نگر چیست؟

وقتی به خواب می رویم چه اتفاقی می افتد؟

خواب از درونی ترین عوالم هستیست. آیا می دانید در خواب روح به کجا می رود؟ آیا می دانید اعمال شبانه روز در سفر روح در خواب تاثیرگذار است؟

Tagged as: .

Rate it
تصویر کاربری
صاحب

admin

مدیریت سایتهای اشارت

list آرشیو